Military

 

Výsledky

1 je kůň Wendísek (koninky)

ostatní jsou na druhém místě bylo to mezi nimi nerozhodné

 

Ceny

1) 20 000,-

2) 10 000,-